Υπολογισμό των κερδών από κέρματα

By | 2020-03-13

Το κείμενο αποτελεί απόσπασμα από άρθρο των κ.Γεωργίου Λαζαρίδη – Παναγιώτη Ντινούδη, με τίτλο «Οι μεταβολές στην διάθεση των κερδών Ανωνύμων …

Από πλευράς ασφαλιστικών εισφορών τα κέρδη των εταίρων ΕΠΕ και τα κέρδη του εταίρου της μονοπρόσωπης ΙΚΕ υπάγονται σε ασφαλιστικές εισφορές υπολογιζόμενες επί των κερδών που έλαβαν το προηγούμενο φορολογικό έτος.

Η φορολογία των κερδών από τυχερά παιχνίδια και στοίχημα Η φορολόγηση κερδών στο στοίχημα είναι ένα σημαντικό θέμα για το οποίο υπάρχει αβεβαιότητα μεταξύ των παικτών του στοιχήματος και …

από τη διανομή των κερδών κατά τα ανωτέρω ειδικότερα οριζόμενα στις διατάζεις είναι αποδοχές που υπόκεινται σε ασφαλιστικές εισφορές.

mε τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 45 του n. 2190/1920 ορίζεται ότι καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι τα προκύπτοντα μετά την αφαίρεση εκ των πραγματοποιηθέντων ακαθαρίστων κερδών παντός εξόδου, πάσης ζημίας, των κατά τον νόμο αποσβέσεων και παντός άλλου εταιρικού βάρους.

5Α.(1) Ανεξαρτήτως των διατάξεων του παρόντος Νόμου, διάθεση ιδιοκτησίας η οποία αποτελείται από ακίνητη ιδιοκτησία συνισταμένη σε γη, γη με οικοδομή ή γη με οικοδομές, απαλλάσσεται από την …

Όλα τα κέρματα έχουν στο σχέδιό τους και τα 12 αστέρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την ημερομηνία κοπής τους (Το Βέλγιο, η Γαλλία, η Ισπανία, το Μονακό, η Ολλανδία και η Φινλανδία είναι οι μοναδικές χώρες που έχουν κέρματα με ημερομηνία κοπής πριν το 2002).

ΣΤΟΙΧΗΜΑ: Σύστημα 3-4-5, ανάλυση και επεξήγηση

Περιγραφή:
Ανάλυση και επεξήγηση του συστήματος 3-4-5. Πως το συμπληρώνουμε σε ένα δελτίο του ΟΠΑΠ, από πόσες στήλες αποτ…

Παρόμοια άρθρα από την κατηγορία "Κορυφαία άρθρα Bitcoin":

Leave a Reply